Sport in Tilburg
»
»

Planning en voortgang

Planning en voortgang

Van der Weegen Bouwgroep uit Tilburg gaat de werkzaamheden samen met Hoppenbrouwers Techniek BV uit Udenhout uitvoeren. De werkzaamheden zijn begonnen in week 22 (27 mei) en duren een klein jaar. Naar verwachting wordt de nieuwe sporthal begin mei 2020 opgeleverd. Een van de manieren om de sporthal duurzaam te maken is het gebruik van stro.

Nieuwsupdate 30 juli 2019
De werkzaamheden voor de verduurzaming van Sporthal de Roomley zijn medio juni gestart met de inrichting van de bouwplaats en het plaatsen van de tijdelijke kleedkamers. Begin juli zijn de sloopwerkzaamheden gestart.

Er is tijdens deze werkzaamheden op twee plaatsen onverwacht asbest aangetroffen:
1. In de sporthal boven het plafond. Onverwacht omdat er tijdens de voorbereiding uitgebreid geïnventariseerd en onderzocht is waar asbest zou kunnen zitten en waarbij het plafond geen verdachte locatie was.
2. In de spouwmuur tussen hal en aanbouw. Het betreft zogeheten 'hechtgebonden' plaatmateriaal. De verwachting is dat deze sanering binnen de reguliere werkzaamheden uitgevoerd kan worden, mits de verdere sanering van de hal snel doorgang kan vinden.

Er is direct aanvullend onderzoek verricht en dat geeft aan dat er buiten de eerder bekende locaties geen nieuwe asbestbronnen zijn gevonden in de sporthal en de dojo. Dit betekent dat er 'slechts' voor de helft van de sporthal een zogeheten containment gemaakt moet worden in plaats van voor de gehele hal. Er is inmiddels een asbestsaneringsplan opgesteld en de aannemer is in week 30 gestart met de uitvoering van de asbestsanering.

Gevolgen voor de planning
De asbestvondst heeft echter wel gevolgen voor de planning. Er is in overleg met partijen binnen het bouwteam op basis van deze informatie een scherpe planning neergezet. Dit resulteert er in, onder de voorwaarde dat er geen verdere onverwachte zaken plaatsvinden, dat gebruikers naar verwachting uiterlijk vanaf 7 oktober a.s. de sporthal in gebruik kunnen nemen. Dit is helaas 4 weken later dan tot op heden is afgesproken.

Verder Lezen

Werkzaamheden Roomley

Sportbedrijf Tilburg
meer over
Binnensportaccommodaties
Buitensportaccommodaties