Sport in Tilburg
»

Thema: Afspraken maken

Thema: Afspraken maken

Elke vereniging is anders. Het is belangrijk als vereniging te laten zien waar je samen voor staat. Zowel voor je eigen leden en vrijwilligers, als voor de bezoekende verenigingen, andere bezoekers en bijvoorbeeld sponsoren. Het maken van verenigingsregels is daarom belangrijk. Je geeft aan wat de gedeelde opvatting is over wat je binnen de vereniging 'normaal' vindt.

Ook op teamniveau is het belangrijk om samen afspraken te maken. De afspraken geven aan wat de verwachtingen over en weer zijn. Het helpt ook om elkaar aan te spreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt. Zo werk je samen aan een leuk seizoen met veel sportplezier!

Wil je ook aan de slag met verenigingsregels? Of wil je met alle groepen binnen de vereniging afspraken maken? En wil je daar hulp bij? Kijk dan verder op deze pagina of neem contact op met sportplezier@tilburg.nl.

Structureren
Er zijn vier inzichten voor trainers ontwikkeld op basis van verschillende onderzoeken: structureren, stimuleren, individueel aandacht geven en regie overdragen. Op welke wijze kan "structureren" bijdragen aan de doelen die je als trainer hebt gesteld? Lees hier meer over dit inzicht. 

Verder Lezen