Sport in Tilburg
»
»

Vacature - Beweegteam Onderwijs

Vacature - Beweegteam Onderwijs

Als Combinatiefunctionaris Onderwijs voer je je taken uit binnen de driehoek Sport, Bewegen en Gezondheid rondom een basisschool. Binnen deze driehoek liggen 2 accenten:
1. Het geven van bewegingsonderwijs aan groep 1 t/m 8 met een bijbehorend leerlingvolgsysteem.
2. De "spin in het web" die je bent in de wijk binnen het totale naschoolse sportaanbod. Als vakleerkracht ben je verantwoordelijk voor de motorische leerlijn binnen het basisonderwijs. Daarnaast ontwikkel je een naschools aanbod voor jeugd en jongeren in de omgeving. Tijdens deze naschoolse sport en bewegingsactiviteiten houdt de combinatiefunctionaris toezicht op de activiteit, neemt even zo vaak ook zelf deel aan de activiteit of geeft zelf de activiteit. Verder zorgt de combinatiefunctionaris voor veilige sport- en beweegsituaties (zowel fysiek, mentaal als in sociaal opzicht). "plezier in bewegen" staat daarbij centraal.

Lees snel de hele vacature en reageer! 

Verder Lezen
meer over
Stages en vacatures
Pro Chip