Sport in Tilburg
»
»

Samen werken aan het Tilburgs Sportakkoord

Samen werken aan het Tilburgs Sportakkoord

In Tilburg wordt de komende maanden gewerkt aan een Lokaal Sportakkoord. Het Tilburg Sportakkoord stimuleert de samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente. Met als doel om ervoor te zorgen dat elke Tilburger kans heeft om met plezier te sporten en bewegen. 

Om dit voor elkaar te krijgen is er een onafhankelijke sportformateur aangesteld; Dave Schoonen. Hij gaat de komende maanden gesprekken voeren met partners in de stad om te bekijken waar samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.

Tilburgs Sportakkoord
Het Tilburg Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 is gesloten. In Tilburg is bewust gekozen om de focus te leggen op de volgende thema's:
• Sport en beweegstimulering voor 12 - 18 jaar;
• Sport en bewegen als middel tegen eenzaamheid;
• Sport en bewegen als middel voor het versterken van bestaanszekerheid;
• Sport en bewegen als middel voor vitale werknemers.

De komende maanden worden gesprekken gevoerd met een gericht aantal partners in de stad om te werken aan brede coalities rondom deze thema’s. Het doel is om met elkaar zo concreet mogelijke afspraken te maken om met sport en bewegen een bijdrage te leveren aan deze thema’s.

Het streven is om in april 2020 concrete plannen te hebben voor deze thema's. Zodra deze afspraken met verschillende partijen zijn vastgelegd in het Tilburgs Sportakkoord, kan er bij het Rijk uitvoeringsbudget worden aangevraagd. Voor Tilburg gaat dit om max. 2 keer 120.000 euro voor de jaren 2020 en 2021. Dit budget is bedoeld om de gemaakte afspraken te ondersteunen en stimuleren.

Meedoen
Iedereen met ideeën of die een bijdrage wil leveren kan hiervoor contact opnemen met sportformateur Dave Schoonen via d.schoonen@ssnb.nl.

Meer informatie
Meer informatie over Tilburg Sportakkoord is hier te vinden.

Verder Lezen