Sport in Tilburg
»
»

Maand van de Gezonde School

25-6-2018 11:06:00

Maand van de Gezonde School

In het kader van We are Food is de maand juni uitgeroepen tot  'de maand van de gezonde school'. In Tilburg wordt er op scholen veel aandacht besteed aan een gezond beleid. GGD en Sportbedrijf Tilburg stimuleren en ondersteunen de scholen m.b.t. gezonde school aanpak. Deze aanpak helpt de scholen om diverse gezondheidsthema's structureel in het beleid op te nemen. Als dit het geval is kun je op deze thema's een gezonde school vignet ontvangen. Dit vignet is geen doel op zich, maar een middel om te laten zien wat belangrijk wordt gevonden binnen de school. In Tilburg zijn inmiddels 19 gezonde basisscholen, waarvan er 5 meer dan één vignet hebben, er is 1 gezonde middelbare school en 3 gezonde MBO scholen

Gezonde school-aanpak
De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken. Er wordt gewerkt met vier Gezonde School pijlers:

- Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.

- Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.

- Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.

- Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 

Thema's
Vanuit de JOGG aanpak is extra inzet op de thema's Sport & Bewegen en Voeding. Op de Tilburgse scholen wordt hier op verschillende manieren aandacht aan besteed.

Sport & Bewegen.
Van de 19 Gezonde basisscholen hebben er 17 een vignet Sport & Bewegen. Dit wil zeggen dat op deze scholen sport en bewegen is geïntegreerd in het schoolbeleid. Op 34 basisscholen zijn combinatiefunctionarissen actief die met hun sportprogramma's tijdens en buiten lesuren bijdragen aan de fitheid van de leerlingen. Projecten als de Daily en Weekly mile, Citytrainer junior en de Kamp Noord Battle zijn geïntroduceerd door enkele combinatiefunctionarissen. Daarnaast worden er op scholen richting de Warandeloop en Tilburg Ten Miles diverse loopclinics en fittesten gehouden en lopen veel kinderen mee tijdens deze evenementen. Ook aan de stedelijke avond4daagse en de avond4daagse in Tilburg-Noord wordt actief deelgenomen door basisscholen. En in de vakanties zitten de basisschoolleerlingen niet stil. Elk jaar doen er duizenden deelnemers mee aan de verschillende Vakantietoernooien.

Voeding. 
Er zijn momenteel 6 Tilburgse scholen die het vignet Voeding hebben behaald en zich daarmee gezonde school mogen noemen. De scholen laten op verschillende manieren zien dat ze bewust met eten bezig zijn. Zo worden er gezonde traktaties en tussendoortjes gemaakt en worden er door de GGD kookcursussen voor ouders georganiseerd. Enkele middelbare scholen hebben een gezonde schoolkantine en ook bij evenementen en activiteiten van is er bij scholen de gezonde keuze aanwezig. Daarnaast verbouwen enkele scholen gezonde groenten in eigen moestuintjes. En af en toe zijn er gezonde uitstapjes. Zo ging bs Stelaertshoeve op bezoek bij Albert Heijn Wagnerplein, waar ze een kijkje kregen in de gezonde keuken. Water drinken is een belangrijk criterium bij het vignet Voeding. Er zijn 12 scholen die lesjedorst (link toevoegen) in de afgelopen jaren toegepast hebben. Deze scholen hebben tevens voor de hele school bidons aangeschaft. Scholen zetten bewust in op een waterbeleid, waarbij gezoete drankjes in de klas worden vervangen door water. Er zijn 5 scholen die een watertappunt in de klas hebben, ook hebben 4 scholen een openbaar watertappunt op het schoolplein staan.

Andere Tilburgse scholen zijn ook goed op weg. Er zijn 6 scholen die bezig met hun éérste gezonde school vignet. Hier vind je een overzicht van alle gezonde scholen in Tilburg.

Verder Lezen