Sport in Tilburg
»
»

Pijlers JOGG-aanpak

Pijlers JOGG-aanpak

Met JOGG Tilburg werken we aan de volgende pijlers:

  • Gezonde scholen
  • Gezonde wijkcentra
  • Gezonde activiteiten
  • Gezonde (sport)kantines
  • Gezonde omgeving
  • Gezonde werkvloer
  • Verbinding preventie en zorg

Gezonde scholen
In de gemeente Tilburg besteden verschillende scholen en kinderopvangen al in meer of mindere mate aandacht aan gezonde leefstijl. Vanuit de JOGG-aanpak wordt extra ondersteuning geboden door de GGDHvB en het Sportbedrijf. Zij helpen scholen bij het realiseren van Gezonde School-beleid. Er wordt gestart met de thema’s Sport & Bewegen en Voeding. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de landelijke aanpak voor gezonde school en de aanpak voor de gezonde kinderopvang.

Het streven is om de gezonde school aanpak structureel onderdeel te laten zijn van de integrale locatieplannen van de scholen in Tilburg. Inmiddels is de gezonde school aanpak terug te vinden op de onderwijs site van Tilburg onder de Thema's Gezonde school-GGD en Sport&bewegen.

Gezonde wijkcentra
Samen met ContourdeTwern stimuleren we de medewerkers van de wijkcentra om structureel aandacht te schenken aan gezond(er) aanbod, water drinken en bewegen, zowel bij de activiteiten als in het (kantine) aanbod. We volgen daarbij zoveel mogelijk de methode van Team:Fit

Gezonde activiteiten
Organisatoren van (wijk)activiteiten en evenementen stimuleren en ondersteunen we om de gezondere keuze mogelijk, makkelijk en vanzelfsprekend te maken. Water drinken en groente en fruit aanbieden is de standaard. Organisatoren kunnen gebruik maken van diverse communicatie kanalen,- middelen en materialen van JOGG Tilburg. Onderaan deze pagina kun je de communicatietoolkit downloaden. Je kunt diverse middelen aan vragen via jogg@tilburg.nl.

Gezonde (sport)kantines
Samen met Team:Fit en team Verenigingsondersteuning van het Sportbedrijf stimuleren en ondersteunen we de sportverenigingen in Tilburg om een gezondere keuze mogelijk te maken in hun kantine aanbod. We volgen daarbij zoveel mogelijk de methode van Team:Fit

Gezonde omgeving
In Tilburg wordt er veel ingezet op groene schoolpleinen vanuit Natuur en Milieu Educatie. Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van openbare watertappunten in de stad. Verder is er vanuit meerdere beleidsterreinen aandacht voor leefbaarheid, groen, mobiliteit en sport en speelgelegenheden in de stad. Vanuit JOGG Tilburg wordt zoveel mogelijk aangesloten initiatieven op dat gebied.

Gezonde werkvloer
De JOGG aanpak sluit aan bij het programma van duurzame inzetbaarheid voor de werknemers van de gemeente. Vanuit het Sportbedrijf wordt Competitie Buiten Bedrijf aangeboden en kunnen bedrijven kiezen voor een vitaliteitsprogramma op maat. 

Verbinding preventie en zorg
De Tilburgse  JOGG aanpak  richt zich vooral op het stimuleren en bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en hun ouders zodat  overgewicht  voorkomen kan worden. We gaan echter ook op zoek naar de beste manier om kinderen (en gezinnen) met overgewicht  te helpen om op gezond gewicht te komen. GGD en de zorgteams in de wijken en de scholen zorgen samen voor een sterk netwerk rondom het kind en het gezin, brengen de problematiek in beeld en maken gezamenlijk een plan op maat. De aanpak en het proces van De Toegang is daarbij leidend. In 2016 zijn we in Tilburg gestart met een langdurige (2 jaar). Gecombineerde Leefstijl Interventie voor kinderen boven gezond gewicht: ToFF  (Tilburg fOr Fit en Fun).

Verder Lezen
Download
meer over
Sportplezier Tilburg
CityTrainer