Gemeentelijke sportaccommodaties
SEIZOENSAANVRAGEN 2020-2021
Met het onderstaande formulier kun je een aanvraag doen voor de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties voor het seizoen 2020-2021. Het overzicht van alle accommodaties en de planning van de schoolvakanties 2020-2021 zijn hiernaast te downloaden. Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen via verhuur@tilburg.nl.
Aanvrager
Let op: alle velden met een * zijn verplicht.
Naam*:
Factuuradres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Telefoonnummer*:
E-mail*:
Geboortedatum:
Geboortedatum is alleen vereist voor individuele gebruikers.
Vul je dit formulier in namens een vereniging?
Ja
Nee
Contactpersonen van de vereniging
Voorzitter
Naam:
E-mail:
Telefoonnr.:
Secretaris
Naam:
E-mail:
Telefoonnr.:
Penningmeester
Naam:
E-mail:
Telefoonnr.:
Verenigingsgegevens
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Ja
Nee
onder nr:
Wel of niet aangesloten bij sportbond/koepelorganisatie
Ja
Nee
namelijk:
Speelt u in competitieverband
Ja
Nee

Namens de vereniging/gebruiker verklaar ik bekend te zijn met de Algemene Betalingsvoorwaarden van de Gemeente Tilburg, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg. Ik verklaar tevens kennis genomen te hebben van, en in te stemmen met, de voorwaarden voor het gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie.
Planning
Om welke activiteit/sport en om welke accommodatie gaat het?
Sport*:
Geef hieronder aan op welke dagen het wenselijk is de accommodatie te gebruiken.
Dag
Tijd
Start- en einddatum
Accommodatiegedeelte
Uitzonderingen / opmerkingen
-
-
Dag:
Tijd:
-
Datum:
-
Accommodatiegedeelte:
Uitzondering:
Voeg een extra rij toe
Indien de gevraagde accommodatie op het door u gewenste tijdstip reeds in gebruik is, welk alternatief kunt u dan aangeven?
Waar nodig zal contact worden opgenomen over uw definitieve inroostering.
Aanvullende documentatie
Upload aanvullende documentatie
Het formulier is niet juist ingevuld
Verstuur
Bedankt voor het insturen van het aanvraagformulier voor gemeentelijke sportaccommodaties 2020-2021.
We nemen contact met je op voor verdere afstemming.