Sport in Tilburg
»

Factsheet 2018 omgeving en buurt

Factsheet 2018 omgeving en buurt

  1. Gezonde omgeving
  2. Gezonde buurt
  3. Gezonde sportkantine 
  4. Samenwerkingsverbanden

GEZONDE OMGEVING

Hier vind je alles over de waterdrinkcampagne en de watertaps, en een mooi voorbeeld van aandacht voor gezondere buitenruimte bij herontwikkeling van wijken:
https://www.pleinciviel.nl/een-gezonde-omgeving-thomas-van-aquinostraat-tilburg.html

GEZONDE BUURT
Diverse activiteiten

In de wijk Stokhasselt, Groenewoud en Kruidenbuurt worden verschillende activiteiten georganiseerd op het terrein van sport, bewegen en voeding. Deze dragen er allen een steentje aan bij om de jeugd in deze wijken gezonder te maken. Daarbij wordt vooral ingezet op verbinden en indien mogelijk iets extra toevoegen aan bestaande activiteiten. Door waterdrinken, bewegen en het eten van groente en fruit steeds weer onder de aandacht te brengen wordt het gezonde aanbod normaal voor kinderen.

We streven er naar het aantal activiteiten waarbij aandacht is voor een gezonde leefstijl te vergroten of beter op elkaar af te stemmen door het betrekken van diverse partijen. De gezonde wijkadviseur van de GGD is daarbij een belangrijke lokale verbinder

Meer weten van genoemde activiteiten in de factsheet:
Hier worden er een paar uitgelicht

  • waterdrinkcampagne: https://www.sportintilburg.nl/nieuws/watercampagne_water_je_weet_toch 
  •  alle 14 wijkcentra maken de omslag naar een gezonder aanbod: in elk wijkcentrum binnen gemeente Tilburg is een kantinescan afgenomen. Team:Fit heeft hierbij ondersteund en vervult een adviserende rol. Aan de hand resultaten zijn aanbevelingen gedaan om het aanbod zodanig aan te passen, dat elk wijkcentrum minimaal het predicaat brons kan verdienen; in elke product groep is een gezondere keuze mogelijk.
  • activiteiten van R-newt kids: de sociaal werkers van R-newt kids hebben structureel aandacht voor de JOGG principes bij al hun activiteiten; er wordt water gedronken, groente en fruit gegeten en op tijd bewogen, ook bij activiteiten die niet sport gerelateerd zijn. Om deze structurele aandacht te borgen is er een aparte interne werkgroep opgericht.
  • R-Battle in Tilburg west; een maandelijkse activiteit voor kinderen van 10-14 jaar in Tilburg west, waarbij oudere kinderen als vrijwilliger worden ingezet. Er wordt samen gesport, gezond gekookt en gegeten. Vaak is er nog een leuke kennisquiz. Er zijn vaak 20-30 deelnemers per keer.

In de nieuwsbrieven is een heel mooi overzicht te vinden van de vele activiteiten die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Bekijk ze hier online:
nieuwsbrief januari 2018
waternieuwsbrief maart 2018
nieuwsbrief mei 2018
nieuwsbrief juni 2018:
nieuwsbrief september 2018
nieuwsbrief november 2018

GEZONDE SPORTKANTINE

In samenwerking met Team:Fit en team Verenigingsondersteuning (sportbedrijf) worden sportverenigingen geïnformeerd en ondersteund op weg naar een gezonder aanbod in de sportkantines. Het is vooral een uitdagende zoektocht naar de juiste balans tussen omzet en houdbaarheid van verse producten en het creëren van breed draagvlak binnen de vereniging.

Gemeentelijke sportaccommodaties
In de tweede helft van 2018 is het sportbedrijf gestart met een pilot om in 4 gemeentelijke sportaccommodaties (Drieburcht, Blaak, Ruiven en Roomley) de horeca in eigen beheer te exploiteren. Het biedt de mogelijkheid om zo het goed voorbeeld te geven. De ambitie is om in te zetten op het behalen van een zilveren certificaat voor deze 4 sporthalkantines.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht Tilburg wordt er op verschillende manieren met andere organisaties samengewerkt.

Een aantal stedelijke organisaties maken deel uit van de Kerngroep. Vanuit deze kerngroep wordt richting gegeven aan het uitvoeringsplan. Het gaat om onderstaande organisaties:
-Gemeente Tilburg (sportbedrijf, afd. sociaal, afd. onderzoek)
-GGDHvB
-ContourdeTwern
-T-primair
-Service bureau kinderopvang

De overige samenwerkingspartners dragen ieder op hun eigen wijze bij aan Jongeren Op gezond gewicht. Dat varieert van het leveren van goederen en diensten bij het organiseren van een activiteit tot het inzetten van hun expertise, netwerk en/of communicatie kanalen. Soms start een organisatie zelf een activiteit met de JOGG principes als uitgangspunt of worden de JOGG principes uitgedragen bij een bestaande activiteit.
Vanuit de kerngroep wordt dan gezocht naar verbindingen en mogelijkheden om partijen zo goed mogelijk te ondersteunen. Uiteraard wordt er ook pro-actief samenwerking gezocht met relevante partijen.

 

Verder Lezen
meer over
Sportplezier Tilburg
Factsheet 2018 algemeen